Zpět na titulní stranu Běloky
Obec v okrese Kladno, součást mikroregionu Praha-západ
   Aktuality  |  Obecní úřad  |  O obci  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  Diskuse  |  Kontakt

 
Informace Obecního úřadu Běloky
Informace OÚ | Zápisy ze zasedání | Zápisy z komise | Volby
 

 
 
Bělocký den dětí 6. 6. 2009 v 15:30 na hřišti v Bělokách - leták

Anketa - možnost připojení k internetu prostřednictvím wifi od firmy Datinel

Výše poplatků pro rok 2009:
1) odpady – 370,-Kč za osobu a rok, u rekreačních objektů 370,-Kč za objekt
2) psi – jeden pes – 60,-Kč za rok, dva psi – 150,-Kč za rok
   
   
  Zápisy
   
  Zápisy ze zasedání OÚ Běloky AKTUALIZACE 16.03.2009
   
  Zápisy z jednání kontrolní a finanční komise AKTUALIZACE 16.03.2009
   
  Interpelace p. Horáka předaná na OZ dne 18.11.2008: Strana1 Strana2
   
  Odpověď zastupitelů obce Běloky na písemnou interpelaci p. Horáka předanou na OZ dne 18.11.2008
 
 
  Kanalizace a vodovod  
     
  Kanalizace - dopis občanům  &  Udělení plné moci  
 
  Výzva k podání nabídky na tlakovou kanalizaci - dopis Přílohy: strana 1 2 3 4 5
  Návrh - smlouva o dílo: strana 1 2 3 4 5 6 7 8
 
  Výzva k podání nabídky na vodovod - dopis Přílohy: strana 1 2 3 4 5
  Návrh - smlouva o dílo: strana 1 2 3 4 5 6 7 8
     
  Prohlídka vodovodu:  pozvánka zápis a prezenční listina 
  Prohlídka kanalizace: pozvánka zápis a prezenční listina
   
  Vyhodnocení výběrového řízení na vodovod a kanalizaci
   
  Prezentace výstavby tlakové kanalizace za finanční podpory STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 
 
  Ostatní    
       
  Oznámení 1/2009: Nový územní plán obce AKTUALIZACE 20.1.2009  
       
  Vyhláška o odpadech 1/2008
   
      
  Vyhláška o místním poplatku ze psů č. 2/2008    
       
  Vyhláška o pohybu psů č. 3/2008    
       
 

Fotografie z Mikulášské besídky 2008

 
       
  Reakce pana Horáka k zasedáním fin. a kontrolního výboru v dubnu a květnu 2008  
       
  Rozvrh schůzí na rok 2008    
       
  Rozpočet na rok 2008    
       
  Návrh - smlouva o pronájmu bělockého rybníka    
       
  30.3.2004 - Dopis paní Šichtářové (žádost o odsouhlasení změny v úpravě obecního pozemku)  
       
  20.11.2002 - Zápis z jednání (průjezdnost pro nákl. a kamionovou dopravu)  
       
Vyhodnocení výběrového řízení na odvoz komunálního odpadu:
tabulka hodnocení doc
stanovisko obce Běloky doc
 
       
 
 

 Obecní úřad Běloky, 2003—2009