Zpět na titulní stranu Běloky
Obec v okrese Kladno, součást mikroregionu Praha-západ
   Aktuality  |  Obecní úřad  |  O obci  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  Diskuse  |  Kontakt

 
Aktuality
Nástěnka | Články | Archiv článků
 

 
  ÚZEMNÍ PLÁN BĚLOKY
(poslední aktualizace: 29.11.2009)
       
   
  29. 11. 2009: Vítězství v referendu
  Děkujeme všem občanům za to, že ve včerejším referendu dali jasně najevo, že si v Bělokách nepřejí průmyslovou výstavbu ani hromadnou výstavbu domů. Počet hlasů NE byl naprosto zdrcující (viz čísla dále v textu) a to při velmi vysoké volební účasti (více jak 80% účast)

Celkový počet oprávněných osob zapsaných v obci ve výpisu ze seznamu oprávněných osob: 114
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky: 93
Celkový počet odevzdaných úředních obálek: 93
Celkový počet platných hlasů: 90

Celkový počet platných hlasů pro odpověď:

1) Souhlasíte s tím, aby v připravovaném územním plánu obce Běloky bylo uvažováno s průmyslovou zástavbou:
Souhlasím 5 Nesouhlasím 85

2) Souhlasíte s tím, aby v připravovaném územním plánu obce Běloky byla povolena další bytová výstavba nad 10% současných popisných čísel obce Běloky:
Souhlasím 30 Nesouhlasím 60

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování:
0

Zápis místní komise o výsledku hlasování: DOC | PDF

     
  18. 10. 2009: Rekapitulace posledních událostí
  Na veřejném zasedání OÚ 1.10.2009 odmítli běločtí zastupitelé stanovit termín referenda - porušili tím zákon ve smyslu maření úředního rozhodnutí a zneužili tím své postavení. Přípravným výborem proto byla podána další žaloba ke Krajskému soudu.
12.10. se konalo mimořádné veřejné zasedání OÚ, jedním z bodu programu bylo "Referendum", zápis ze zasedání však dosud chybí.
12.10. konečně vyšly BĚLOCKÉ NOVINY, čtvrtletník pro Běloky okolí. Online verze zde. BĚLOCKÉ NOVINY budou postupně začleněny do tohoto webu, prosím o trpělivost.
16.10. na webu obec-beloky.cz se objevilo oznámení o rezignaci zastupitelky paní Ředinové.
    
  21. 9. 2009: Rekapitulace posledních událostí

Krajský soud v Praze VYHLÁSIL REFERENDUM v obci Běloky. Obecní úřad Běloky musí tedy nyní připravit referendum s navrženými otázkami
.
Soud v rozsudku mimo jiné konstatoval: "Zjednodušeně řečeno: právě proto, že až dosud nebyl zpracován návrh zadání územního plánu, ani nedošlo k jeho schválení, je namístě dát občanům obce prostor vyjádřit svá přání a názory na budoucí charakter obce prostřednictvím hlasování v místním referendu o navržených otázkách."

Obecnímu úřadu tedy nepomohla ani zaplacená advokátní kancelář, mimochodem zaplacená z našeho obecního rozpočtu. Velmi cynické je na celé záležitosti fakt, že Obecní úřad čas od času předvádí zájem o názory občanů v podobě dotazníku, naposledy teď v případě umístění kontejnerů v obci, ale vyjádření názoru na naprosto zásadní věc, jakou je budoucí podoba obce, se zuby nehty brání a rozhodovat musí teprve až soud na základě žaloby. Takto si představujete správu obce?

Celkem byly podány dvě žaloby proti postupu Obecního zastupitelstva, druhá žaloba byla úspěšná.
 

   
  2. 6. 2009: Rekapitulace posledních událostí

Přípravný výbor na základě sebraných podpisů na podpisové listině (58 podpisů - více jak 50% oprávněných osob - občanů obce Běloky) podal Obecnímu úřadu Běloky návrh na uskutečnění referenda. Obecní úřad návrh zamítl - dle našeho právního rozboru neoprávněně. V zákonném termínu byla proto podána žaloba u Krajského soudu v Praze na postup Obecního zastupitelstva v této věci. Následně si Krajský soud vyžádal další materiály od Obecního zastupitelstva Běloky.

Přípravný výbor je některými členy Obecního zastupitelstva napadán za "šíření poplašné zprávy" a například v odpovědi Obecního úřadu na návrh referenda píše p. Poláček "Váš návrh je založen na omylu a v tento omyl uvádíte i občany". Vzhledem k tomu, že samotný pan starosta Poláček neoficiálně hovoří o výstavbě 40ti nových domů v Bělokách (aby následně na posledním veřejném zasedání tuto informaci v diskusi zlehčoval jako jako jednu z možných variant), bude do budoucna zajímavé toto číslo nezapomenout - někdo tu tedy plánuje výstavbu 40 domů - kdo? Zeptejte se p. Poláčka, starosty obce.

Na posledním zasedání OÚ Běloky byly odtajněny podané návrhy na územní plán Běloky. Vzhledem k tomu, že informace byly podány pouze ústní formou, jsou zde uvedeny bez záruky. Připravujeme další informace.

Podané návrhy:

1.585, 588, 650
změna na B

2.53/2
zem. výroba

3.567, 564, 50
změna na B

4.504, 639/1, 639/3
změna na B

5.sloučení parcel 6/12 – na B (O.P)
379/6 (OP na B.)
503 (O.P.(zást na B.))
731 (O.P. na B.)
6/8 (O.P.(zást. Na P.S.)
6/9, 6/10, 502 (O.P.(zást. Na P.S.))
724, 14, 15/1 (O.P., OP, TP) na P.S.

6.16/1, 16/2, 59/3, 62, 424 (Z.P. plus N, O.P., O.P, zahr na P.S.)

7.48, 59/2, 61/1, 61/2, 102/1, 102/2, 737 na B
49/1, 42/2 na S
(ZP, OP, Z, Z, ZP, ZP, OP, OP, NP)

8.586, 657 (OP, OP) na B

9.647, 648, 653, 654, 13/10, 73, 507, 659, 176 (část, cca 2000m) na B

10.649 (OP) na B

11. S: 36 (nádržka) na B, 39 (mn.pl.) na Sport

12.17, 65, 64 na PS plus B

13.587 (OP), 651 (TP), 652 (OP) na B

14.2/5 – O, 2/13, 2/14, 2/15, 69/3 – Z, 97, 99, 420 na PL. Smíšená


Po termínu:

15.506, 641 (OP)

16.Obnoveni cesty

 

   
  25. 5. 2009:
Krajský soud vyzval odpůrce (Zastupitelstvo obce Běloky), aby do 10 dní zaslal "originál úplného spisového materiálu týkajícího se této věci, a ve dvojím vyhotovení své vyjádření k návrhu"
   
  21. 5. 2009:
Přípravný výbor podal u Krajského soudu žalobu proti postupu Obecního zastupitelstva Běloky ve věci vyhlášení místního referenda
   
  14. 5. 2009:
Obecní zastupitelstvo odmítlo návrh na uskutečnění referenda.
   
 

2. 5. 2009:

Celkem
58 oprávněných občanů obce Běloky se minulý týden svým podpisem vyjádřilo pro uskutečnění referenda v obci Běloky.

Obecnímu úřadu byly předány všechny tři podpisové archy a průvodní dopis Návrh přípravného výboru na uskutečnění referenda.

Otázky navržené v referendu:

Souhlasíte s tím, aby v připravovaném územním plánu obce Běloky bylo uvažováno s průmyslovou zástavbou.

Souhlasíte s tím, aby v připravovaném územním plánu obce Běloky byla povolena další bytová výstavba nad 10% současných popisných čísel obce Běloky.
 

  DOKUMENTY:        
  Rozhodnutí soudu o vyhlášení referenda v obci Běloky        
  Dopis od Krajského soudu Obecnímu zastupitelstvu Běloky        
  Žaloba proti postupu OÚ Běloky a obecního zastupitelstva obce Běloky        
  Odpověď OÚ Běloky na návrh referenda        
  Návrh přípravného výboru na uskutečnění referenda    
  Odpověď Michala Pupcsika panu Kozlovi ze dne 26.4.2009      
  Dopis pana Řečínského ze dne 22.3.2009        
           


"Kauza Horák" - ARCHIV

Odpověď od pana Poláčka, starosty obce:

Dopis občanům

Dopis panu Horákovi

Oznámení o konání řádného veřejného zasedání zastupitelstva

 

Prohlášení k občanům a dokumenty od pana Horáka:

Prohlášení k občanům od pana Horáka:  Strana1  Strana2  Strana3

Dopis pana Horáka panu Poláčkovi ze dne 20.12.2008:   Strana1  Strana2  Strana3  Strana4

Písemná interpelace pana Horáka členům OZ ze dne 28.10.2008:   Strana1  Strana2

Odpověď členů OZ panu Horákovi ze dne 16.12.2008:   Strana1

Zápis z veřejného zasedání OZ ze dne 16.12.2008:   Strana1   Strana2

Usnesení OZ ze dne 16.12.2008:   Strana1

Potvrzení od paní Polákové:   Strana1

Výsledek šetření policie:   Strana1
Archiv aktualit: 2002, 2003

 

 Michal Pupcsik, 2001—2009