Zpět na titulní stranu Běloky
Obec v okrese Kladno, součást mikroregionu Praha-západ
   Aktuality  |  Obecní úřad  |  O obci  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  Diskuse  |  Kontakt

 
O naší obci
Současné Běloky | Investice | Bilance | Historie | Kronika | Knihovna
 

SPRÁVA OBCE

Naše obec byla vždy samostatná, ale těsně před rokem 1989 byla přičleněna k obci Hostouň u Prahy. Svoji plnou samostatnost získala opět v roce 1989 a od té doby její správu provádí obecní zastupitelstvo.

V současné době je složeno z těchto členů:

funkce jméno tel / mobil email
STAROSTA: Ing. Jaroslav Poláček 602 382 385 ing.polacek@tiscali.cz
jaroslav.polacek@prokat.cz
MÍSTOSTAROSTA: Ing. Ladislav Kozel 606 557 712 lkozel@volny.cz
  
ZASTUPITELÉ:
pokladní Ludmila Ředinová 606 310 488 ludmilaredinova@seznam.cz
před.kontrol.výboru Vít Malý 607 531 063 -
před.finan.výboru Antonín Riedl 723 667 039 -
František Horák 602 623 425 -
 

Sídlo OÚ Běloky se nachází v bývalé prodejně Jednoty. V objektu byla provedena řada stavebních úprav. Úřadovna vznikla z bývalých skladových prostorů, byla zkvalitněna střešní krytina, provedena plynofikace, upraven vchod, došlo k výměně oken. Původní prodejní prostory, dosud pronajímané, se v současné době upravují na zasedací místnost.

 VYBAVENOST OBCE

Většina našich obecních komunikací je vyasfaltována a je zajištěno plné osvětlení naší obce včetně spojovací komunikace na obec Středokluky.

Je provedena plynovodní přípojka z obce Středokluky a napojení na plynovodní síť Pražské plynárenské. Naše obec nechala na své náklady zřídit plynovodní přípojky ke všem domům v obci.

Obec má zpracovanou a projednanou dokumentaci pro ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ na vodovod a tlakovou kanalizaci. V současné době dokončuje firma Ing. IVAN FIALA – projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Naše obec předpokládá vzhledem k finanční náročnosti tuto akci budovat po etapách. Předpokládaný termín zahájení akce je konec roku 2002 nebo nejpozději začátek roku 2003.

 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Obec se stará o pořádek v obci a má zpracovanou vyhlášku o sběru komunálních odpadů. Jsou zajištěny nádoby na tříděný odpad a komunální odpad je vyvážen pravidelně jednou za čtrnáct dnů.

Čistota ovzduší se výrazně zlepšila po plynofikaci, kdy jednotlivé domácnosti postupně rušily vytápění na pevná paliva.

V obci je dostatek zeleně. O některé plochy se již tradičně starají sami občané, údržbu těch rozsáhlejších provádí smluvně zajištěná firma Ing. Aleš Novák z Malých Kyšic.

MIKROREGION

Již dva roky je naše obec členem MIKROREGIONU Praha-západ (Středokluky a okolí). Členy tohoto sdružení jsou obce Středokluky, Kněževes, Tuchoměřice, Čičovice, Dobrovíz a Běloky.

V rámci tohoto regionu byl zahájen program CYKLOSTEZEK a jsou připravovány i další akce.

 HOSPODAŘENÍ OBCE

Naše obec nemá žádné finanční závazky vůči jiným hospodářským subjektům a nemá žádné dluhy. Její rozpočet pro rok 2002 je vyrovnaný.

 

 

 Michal Pupcsik, 2001—2008